Burofax en línia

Burofax en línia: Enviament Postal de màxima seguretat jurídica i validesa legal amb certificació de contingut i lliurament urgent en 24 hores. Enviaments a qualsevol punt Nacional. Recepció en mà i mitjançant signatura del destinatari. Total traçabilitat de l’estat de lliurament a cada moment. Admissió En línia i lliurament físic amb signatura biomètrica, geolocalització i l’ Evidència Electrònica de Lliurament. Còpia certificada del contingut enviat a través del Burofax que constitueix prova legal enfront de tercers. Custòdia d’aquest certificat de contingut en un període de 10 anys. Possibilitat d’integració i automatització per a grans emissors dels processos d’admissió i retorn de la informació.

 • Validesa Legal.
 • Seguretat – Lliurament en mà.
 • Urgent – lliurament en 24 hores.
 • Fàcil – des del propi ordenador.
 • Certificació de contingut.
 • Custòdia dels certificats.

Contacta amb nosaltres per a l'enviament de Burofax en línia

  Al enviar el formulari, l'usuari autoritza el tractament de les seves dades per part d'RD POST, amb la finalitat de tramitar la seva consulta o petició. No es preveuen cessions de dades. Pot consultar informació sobre l'exercici de drets i informació addicional en matèria de protecció de dades accedint a la nostra política de privacitat.

  Burofax en línia

  Lliurament en mà del Burofax en línia

  Enviament urgent amb lliurament en les 24 hores següents a la seva admissió. Admissió Online durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Lliurament físic al destinatari en el seu lloc de residència o treball amb signatura prèvia. Els nostres equips d’Agents Postals van equipats amb equips de lliurament electrònics que registren hora de lliurament, geolocalització i signatura biomètrica de cara a garantir la fehaciencia en el lliurament dels documents.

  Lliurament en mà del Burofax en línia

  Enviament urgent amb lliurament en les 24 hores següents a la seva admissió. Admissió Online durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Lliurament físic al destinatari en el seu lloc de residència o treball amb signatura prèvia. Els nostres equips d’Agents Postals van equipats amb equips de lliurament electrònics que registren hora de lliurament, geolocalització i signatura biomètrica de cara a garantir la fehaciencia en el lliurament dels documents.

  Burofax en línia

  Burofax amb certificat de contingut

  La certificació de contingut és un dels serveis més importants del Burofax en línia. Aquest certificat acredita que el contingut que s’ha facilitat per part del nostre client és el que finalment s’ha lliurat al destinatari. Aquest certificat queda signat electrònicament amb segellat temps garantint que no ha estat modificat. Aquest certificat amb tots els seus elements de seguretat s’utilitza de prova davant tercers.

  Burofax amb certificat de contingut

  Burofax amb certificat de contingut

  La certificació de contingut és un dels serveis més importants del Burofax Online. Aquest certificat acredita que el contingut que s’ha facilitat per part del nostre client és el que finalment s’ha lliurat al destinatari. Aquest certificat queda signat electrònicament amb segellat temps garantint que no ha estat modificat. Aquest certificat amb tots els seus elements de seguretat s’utilitza de prova davant tercers.

  Burofax amb certificat de contingut

  Vull enviar el meu Burofax ara!

  Enviar un Burofax en Línea
  El burofax premium internacional
  E³ - Evidència Electrònica de Lliurament

  RD Post utilitza en el seu producte l’Evidència Electrònica de Lliurament en la qual registra tots els esdeveniments que ha tingut el Burofax Premium en el seu lliurament.

  E³ - Evidència Electrònica de Lliurament

  RD Post utilitza en el seu producte l’Evidència Electrònica de Lliurament en la qual registra tots els esdeveniments que ha tingut el Burofax Premium en el seu lliurament.

  El burofax premium internacional

  Els nostres clients

  És un producte de seguretat legal màxima i els nostres clients que utilitzen aquest producte són empreses asseguradores i mútues, empreses financeres, bufets d’advocats, companyies de recobrament i organismes públics que necessiten la màxima seguretat legal en els seus enviaments amb constància de lliurament. Amb l’ Evidència Electrònica de Lliurament es deixa constància de l’hora, l’adreça de lliurament, el nom i la signatura del destinatari que ha acceptat l’enviament. En RD Post incorporem la geolocalització així com la signatura biomètrica del receptor. A més, utilitzem tecnologia Block Chain per a l’emmagatzematge i custòdia de les Prova de Lliurament electrònic.