Notificació administrativa

La notificació administrativa és una comunicació postal per la qual es posa en coneixement de l’interessat un acte o resolució que afecta els seus interessos. És un servei amb constància legal i que és exclusiu per a organismes públics.

Són enviaments postals amb un màxim de seguretat de lliurament i total traçabilitat del procés. El procediment de lliurament inclou fins a dos intents de lliurament seguint els terminis estipulats per la legislació aplicable a aquesta mena de comunicació. La prova de lliurament electrònic que garanteix que l’enviament postal ha estat rebut per la persona autoritzada.

 • Seguretat
 • Garantia de lliurament mitjançant signatura del destinatari
 • Comunicació d’alt valor
 • Cobertura total Nacional i Internacional
 • Format de fins a 2 kg de pes i amb terminis de lliurament d’entre 1 i 5 dies en funció de la zona

Contacta amb nosaltres per a una notificació administrativa

  Al enviar el formulari, l'usuari autoritza el tractament de les seves dades per part d'RD POST, amb la finalitat de tramitar la seva consulta o petició. No es preveuen cessions de dades. Pot consultar informació sobre l'exercici de drets i informació addicional en matèria de protecció de dades accedint a la nostra política de privacitat.

  Notificación Administrativa

  Validesa legal de la notificació administrativa

  La notificació administrativa és una comunicació que està regulada per la Llei de Procediment Administratiu. El seu objectiu és garantir als ciutadans els seus drets enfront de l’administració Pública. A través de les notificacions administratives els diferents Organismes Públics comuniquen als ciutadans diferents actuacions que poden afectar d’una forma important als seus drets o obligacions. És per aquesta raó que els procediments i mecanismes d’enviament i recepció d’aquestes notificacions requereixen d’una seguretat i rigor màxim quant a la forma de lliurament, els terminis i la documentació de recepció per part dels ciutadans.

  Validesa legal de la notificació administrativa

  La notificació administrativa és una comunicació que està regulada per la Llei de Procediment Administratiu. El seu objectiu és garantir als ciutadans els seus drets enfront de l’administració Pública. A través de les notificacions administratives els diferents Organismes Públics comuniquen als ciutadans diferents actuacions que poden afectar d’una forma important als seus drets o obligacions. És per aquesta raó que els procediments i mecanismes d’enviament i recepció d’aquestes notificacions requereixen d’una seguretat i rigor màxim quant a la forma de lliurament, els terminis i la documentació de recepció per part dels ciutadans.

  Notificación Administrativa

  Constància de Recepció - PEE

  La Prova de Lliurament electrònic en el cas de la notificació administrativa es converteix en un element fonamental per a garantir la validesa legal d’aquesta. En la Prova de lliurament electrònic es deixa constància de l’hora, l’adreça de lliurament, el nom i la signatura del destinatari que ha acceptat l’enviament. En RDPOST incorporem la geolocalització així com la signatura biomètrica del receptor. A més, utilitzem tecnologia Block Chain per a l’emmagatzematge i custòdia de les Prova de Lliurament electrònic.

  Notificación correos

  Constància de Recepció - PEE

  La Prova de Lliurament electrònic en el cas de la notificació administrativa es converteix en un element fonamental per a garantir la validesa legal d’aquesta. En la Prova de lliurament electrònic es deixa constància de l’hora, l’adreça de lliurament, el nom i la signatura del destinatari que ha acceptat l’enviament. En RDPOST incorporem la geolocalització així com la signatura biomètrica del receptor. A més, utilitzem tecnologia Block Chain per a l’emmagatzematge i custòdia de les Prova de Lliurament electrònic.

  Notificación correos
  Tipos de notificaciones administrativas en Martorell

  RD Post E3

  El sistema de Notificació Avançada RDPOST E3 disposa d’elements de prova addicionals per a tenir la consideració de “tercer de confiança”, mitjançant segellament de temps per Entitat Certificadora Autoritzada, que dona fehaciencia a la identitat, així com del temps i lloc de la notificació.

  El Sistema RDPOST E3 aporta, a més de valor probatori de la signatura biomètrica, altres elements probatoris i de seguretat, com són el geoposicionamiento GPS, l’encriptació de dades i el segellament de temps, que asseguren la ubicació física i el temps de la notificació, així com la inalterabilitat del contingut de l’acusament en el moment del segellament.

  RD Post E3

  El sistema de Notificació Avançada RDPOST E3 disposa d’elements de prova addicionals per a tenir la consideració de “tercer de confiança”, mitjançant segellament de temps per Entitat Certificadora Autoritzada, que dona fehaciencia a la identitat, així com del temps i lloc de la notificació.

  El Sistema RDPOST E3 aporta, a més de valor probatori de la signatura biomètrica, altres elements probatoris i de seguretat, com són el geoposicionamiento GPS, l’encriptació de dades i el segellament de temps, que asseguren la ubicació física i el temps de la notificació, així com la inalterabilitat del contingut de l’acusament en el moment del segellament.

  Tipos de notificaciones administrativas en Martorell

  Els nostres clients

  La Notificació administrativa és un producte exclusiu dels organismes Públics. En RDPOST prestem el servei des de fa més de 25 anys a diferents Organismes públics i comptem amb més de 100 clients de l’Administració Pública a Espanya (Ajuntaments, Diputacions, comunitats autònomes, empreses Públiques, Organismes de recaptació, …). A tots ells els oferim un servei d’alta seguretat i amb total garantia i validesa legal.